Skip to main content
 

Endringer i innreiseregler for flere land og områder – fra 20. september

17. september 2021

Regjeringen innfører krav til karantenehotell for Slovenia, og innfører innreiserestriksjoner og karantenekrav for Færøyene og to regioner i Finland. Australia er ikke lengre kategorisert som et lilla land. For øvrige land, områder, øygrupper og regioner beholdes samme tiltaksnivå som før.

Bakgrunnen er en oppdatert faglig vurdering fra FHI av smittenivået og å redusere faren for importsmitte.

Slovenia går fra oransje til mørkerød, dvs at det blir krav til karantenehotell.

Fortsetter å være grønne: Ungarn, Polen og Tsjekkia

Følgende land fortsetter å være oransje eller røde, eller endres fra oransje til å bli røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde land):

Oransje: Italia, San Marino, Vatikanstaten, Luxembourg, Malta og Slovakia.

Rød: Portugal, Irland, Island, Hellas, Frankrike, Estland, Belgia, Litauen, Sveits, Liechtenstein, Bulgaria, Tyskland, Andorra, Monaco, Spania, Nederland, Kroatia Austerrike, Kypros, Romania (endret fra oransje) og Latvia (endret fra oransje).


Fortsetter å være mørkerødt og med krav til karantenehotell: Storbritannia

Sverige: Det gjøres ingen endringer. Norrbotten fortsetter å være grønn, men 20 regioner fortsetter å være oransje eller røde (de samme reglene gjelder for oransje og røde regioner).

Lilla land. FHI vurderer hvilke land og områder på EUs tredjelandsliste som har en smittesituasjon som gir grunnlag for noe mildere innreiseregler ved reiser til Norge, som å slippe karantenehotell. Disse landene og områdene omtales som «lilla land»

Følgende land er ikke lengre et lilla land: Australia

Disse landene og områdene forblir lilla: New Zealand, Singapore, Taiwan og Saudi Arabia.

Alle endringene trer i kraft fra midnatt, natt til mandag 20. septemer.

Les om alle endringene: Landvurdering uke 38. Endringer i innreiseregler for flere land og områder (Helse- og omsorgsdepartementet, 17.09.21)

Les også: Godkjenning av innkvartering for arbeidstakere i innreisekarantene. Er du arbeids- eller oppdragsgiver og skal stille innkvartering til disposisjon for utenlandske arbeids- eller oppdragstakere i innreisekarantene? Da må du få innkvarteringen forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet.

Relaterte temaer

 
Nyhet