Skip to main content
 

Blå-grønn regjeringsplattform – Østforum-relevante punkter

16. januar 2018

Tiltak mot arbeidslivskriminalitet og tiltak for å bedre konkurransevilkårene for norsk transportbransje. Det er blant punktene i den politiske plattformen for en ny regjering bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. 

erna solbergsiv jensentrine skei grandeFire måneder etter stortingsvalget presenterte Erna Solberg (H), Siv Jensen (FrP) og Trine Skei Grande (V) det 84 sider lange dokumentet som danner grunnlaget for en ny blå-grønn regjering. Nedenfor følger noen av de Østforum-relevante punktene som presenteres i dokumentet, og deretter reaksjoner på noen av punktene.

Den nye regjeringen vil:

 • Styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet og svart arbeid ved blant annet å videreutvikle treparts bransjesamarbeid i utsatte bransjer, vurdere begrensninger i adgang til innleie av arbeidskraft og styrke Arbeidstilsynet.
 • Gjennomgå strafferammene og lovverket, samt effektivisere inndragning, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.
 • Øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune.
 • Styrke det internasjonale samarbeidet mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet
 • Gjøre det enklere å være en aktør som følger lover og regler i byggenæringen, og forsterke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i samarbeid med næringen.
 • Åpne for flere arbeidsinnvandrere med relevant kompetanse fra land utenfor EØS.
 • Tilby norskundervisningen og samfunnsundervisningen som inngår i introduksjonsprogrammet til arbeidsinnvandrere fra EØS mot egenbetaling.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje.
 • Sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter.
 • Vurdere tiltak som kan begrense og stanse eksport av velferdsytelser, blant annet arbeide for aksept i EU for kjøpekraftjustering av velferdsytelser.

Les hele dokumentet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre (14.01.18)

 

Noen av reaksjonene på den nye regjeringsplattformen

Arbeidslivskriminalitet. – Selv om det er positivt at det varsles en aktiv politikk mot arbeidslivskriminalitet, synes jeg det er underlig at man ikke i det hele tatt nevner sosial dumping, som er et like stort problem i norsk arbeidsliv i dag, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. (LO, 14.01.18)

Offentlig anskaffelser. Den nye regjeringens politiske plattform gjør det lettere for mindre bedrifter å konkurrere om offentlig oppdrag på hele 500 milliarder kroner. Det sier NHO-advokat Arnhild D. Gjønnes. (NHO, 15.01.18)

Tiltak for å bedre konkurransevilkårene i transport. – Kamp mot ulovlig kabotasje viser at den nye regjeringen virkelig ønsker å bedre konkurransevilkårene for norsk transportnæring, sier adm.dir i Norsk Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo. (NLF, 15.01.18)

Kabotasjeregelverket. – Norge må bruke reservasjonsretten dersom EU vedtar en liberalisering av kabotasjereglene, men regjeringen sier ikke om de vil bruke denne retten i sin erklæring, sier Lars Morten Johnsen, leder i Transportarbeiderforbundet. (FriFagbevegelse, 16.01.18)

Stillhet rundt sosial dumping. - I motsetning til regjeringsplattformen i 2013, nevnes ikke tiltak mot sosial dumping med et eneste ord. Heller ikke et svært viktig tiltak som allmenngjøring, sier Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet. Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL)  jobbet for å få etablert et seriøsitetsregister for byggeprosjekter, og krevd at det skal etableres sentre i alle politidistrikter, der ulike offentlige etater samarbeider for å hindre arbeidslivskriminalitet. Eggum er skuffet over at de tre høyrepartiene ikke følger opp dette i plattformen. (Fellesforbundet, 16.01.18)

Offentlige anskaffelser. Ni punkter i den nylig fremlagte politiske plattformen fra den kommende trekløverregjeringen berører offentlige anskaffelser direkte. Anbud365 oppsummerer, og referferer til kommentarer fra NHO, Virke og Frivillighet Norge. (Anbud365, 16.01.18)

 
Nyhet