Skip to main content
 

Ber Oljefondet støtte streikende britiske arbeidere i Nordsjøen

09. januar 2024

LO-leder Peggy Hessen Følsvik hadde nylig møte med Oljefondets leder, Nicolai Tangen. Hun tok da opp den pågående, langvarige streiken på norsk sokkel: SLB UK-streiken i Nordsjøen. Fondet har investert i selskapet som nekter oljearbeidere tariffavtale.

– Det er viktig at fondet er en ansvarlig eier som bruker eierskapet til å jobbe for trygge arbeidsplasser og god forvaltning av jordas ressurser, skriver Følsvik i et innlegg på Facebook.

Oljefondet er inne på eiersiden i selskapet de streikende er i konflikt med. Følsvik skriver videre at hun opplever at Tangen og fondet tar saken på alvor.

På Ekofisk-feltet, helt sør i Nordsjøen, har ni britiske oljearbeidere i LO-forbundet Industri Energi & Forbundet for Ledelse og Teknikk (IE & FLT) vært i streik siden 31. mars i fjor. De krever tariffavtale, men har ikke fått gjennomslag for sitt krav. Flere av de streikende har også mottatt oppsigelser.

De jobber for det britiske oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, og utfører brønnsimulering på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips. Saken er prinsipielt viktig for LO og IE & FLT.

Oljefond-leder Nicolai Tangen har jevnlig møter med organisasjoner i norsk samfunnsliv for innspill, deriblant fagforeninger, skriver kommunikasjonsdirektør Marthe Skaar i en e-post.

Hun forteller at de forventer at selskapene de investerer i respekterer grunnleggende menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter:

– Forventningene våre er basert på internasjonale standarder, som ILO-konvensjonene og internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Utgangspunktet vårt er å være en langsiktig eier og påvirke selskapene over tid, skriver hun.

Nyhet