Skip to main content
 

Oljearbeiderne har streiket i ti måneder

31. januar 2024

Britiske oljearbeidere har lenge stått i en tøff kamp for å få tariffavtale mens de jobber på norsk sokkel. Fagbevegelsen frykter konsekvensene hvis arbeiderne ikke vinner fram.

Oljeserviceselskapet Schlumberger Oilfield UK, som er en del av SLB UK, utfører brønnsimulering i Ekofisk-feltet på oppdrag for operatørselskapet ConocoPhilips.

IE & FLT har ikke fått på plass tariffavtale med den britiske greina, SLB UK. Ni britiske medlemmer oppgir dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn oljearbeidere som gjør tilsvarende jobb.

Forbundet er bekymret for konsekvensene hvis utenlandske selskaper, som SLB UK, får sende arbeidere på jobb i Norge uten at de trenger å betale lik lønn som andre som gjør samme type jobb.

– Det er ekstremt viktig at de ansatte får tariffavtale når de krever det. Oljeserviceavtalen, som vi har hatt i over 30 år, blir nå truet av handlingene til SLB UK. Vi vil se mer av slike situasjoner, hvor utenlandske arbeidsgiver ansetter utenlandsk arbeidskraft som skal jobbe på norsk sokkel eller på land, sier Christopher Talgø, leder IE & FLTs samarbeidskomité for oljeservice.

Andre oljearbeidere streike i sympati, og avventer nå på klarsignal fra Arbeidsretten.

Nyhet