Skip to main content
 

Både LO og NHO usikre på norske Brexit-konsekvenser

22. november 2019
Professor Paul Marginson fra University of Warwick, mener at betydningen av Brexit også vil bli påvirket av hvem som vinner valget. – Valgresultatet er helt avgjørende for arbeidstakernes rettigheter og reguleringene av arbeidslivet, mener Marginson, som talte på Fafo Østforum seminaret om Brexit 22. november.

LO-nestleder Peggy Hessen Følsvik og Nina Melsom, arbeidslivsdirektør i NHO, deltok også på Østforums seminar. De var samkjørte på at den store usikkerhet og manglende forutsigbarheten i dag er den største utfordringen for norsk arbeidsliv.

NHO-direktøren la vekt på at EU har vært en garantist for bedre arbeidsforhold for britiske arbeidstakere. Og hun lovet at NHO skal være med på å sikre at endringene i Storbritannia ikke påvirker norsk arbeidsliv negativt.

– Britisk fagbevegelse er i utgangspunktet mot Brexit fordi de frykter at det kan føre til en politisk styrt senkning av standardene i britisk arbeidsliv, påpekte LO-nestlederen.

Les artikkelen: Brexit: Hvem som vinner det britiske valget kan påvirke norsk arbeidsliv (FriFagbevegelse, 22.11.19)

 
Nyhet