Skip to main content
 

Arbeidere krever kompensasjon for ulønnet karantene

  • 20. november 2023

LO-forbundet Industri Energi går til sak for rundt 650 medlemmer som ble pålagt å sitte i koronakarantene uten lønn på fritiden.
– Industri Energi mener arbeidsgiverne har lønnsplikt når de griper inn i de ansattes opparbeidede fritid, sier advokat Karianne Rettedal.

Det første kravet gjelder to britiske oljearbeidere som ble pålagt karantene før de kunne reise på jobb for riggselskapet Transocean. Selskapet påla arbeidstakerne karantene i friperioden, slik at de av hensyn til virksomhetens drift kunne reise ut på innretningen i den ordinære oppholdsperioden.

Rettedal sier arbeidsgivers beslutninger medførte tap av arbeidstakers opparbeidede fritid. Selskapet mener det er den ansattes risiko og ansvar å stille på arbeidsstedet til utreise.

Særlig oljearbeidere bosatt i utlandet, hadde under pandemien omfattende, inngripende belastning over lang tid, ifølge forbundet. Mange utenlandske oljearbeidere jobbet turnus, der ulønnede hotellkarantener og restriksjoner spiste mye av fritiden de vanligvis har hjemme med venner og familie.

I fjor høst sendte forbundet ut e-post til alle medlemmer med spørsmål om de var blitt pålagt karantene i fritiden under pandemien. 3500 svarte at de på ulike måter var berørt av karantene i forbindelse med arbeidsforholdet.

Nyhet