Skip to main content
 

5500 verksemder fekk besøk av skattepatruljen frå Skatteetaten

20. mars 2024

Den mobile rettleiings- og kontrolleininga i Skatteetaten har dei to siste åra besøkt verksemder over heile landet. Skattepatruljen er eitt av tiltaka for å motarbeide a-krim og annan skattekriminalitet, og kontrollerer i hovudsak verksemder innan bygg- og anlegg, servering, frisør, bilpleie, transport og fisk.

Aktiviteten til Skattepatruljen skal vere med på å krympe handlingsrommet for useriøse og kriminelle aktørar. Patruljen rettleier også utanlandske arbeidstakarar om rettane og pliktene dei har.

Skattepatruljen har eit tett samarbeid med a-krimsentra og Arbeidstilsynet, Nav, politiet, Statens vegvesen, Tolletaten, Fiskeridirektoratet, Kystvakta, kommunane (serveringsløyve) og Mattilsynet.

Nyhet