Skip to main content
 

Opptak fra 22. mars, konferanse: EØS-rettens betydning for norsk forvaltning

  • 31. mars 2022

Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerte de tre departementene en kick-off-konferanse om EØS-rett 22. mars.

På konferansen 22. mars møtes representanter fra forvaltning, dommerne, advokatene og akademia for å drøfte nærmere EØS-rettens utfordringer og muligheter for norsk rett. EØS-rettens betydning for måten det jobbes på i forvaltningen er også et tema på konferansen. Arrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Arrangementet fant sted på BI i Nydalen 22. mars kl. 09.00 – 15.00. Det var også mulig å delta digitalt.

Se opptak og presentasjoner (Partnerforum, Universitet i Oslo)


Partnerforum vil også tilrettelegge for en seminarrekke som går i dybden på ulike tema knyttet til EØS-rett, med oppstart høsten 2022.

Les også saken: Konferanse: EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter (Regjeringen, 16.03.22)

 
Nyhet