UiO, 31.03.22

Opptak fra 22. mars, konferanse: EØS-rettens betydning for norsk forvaltning

Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har etablert et samarbeid om kunnskaps- og kompetansebygging på EØS-rett. I samarbeid med Partnerforum, arrangerte de tre departementene en kick-off-konferanse om EØS-rett 22. mars.

På konferansen 22. mars møtes representanter fra forvaltning, dommerne, advokatene og akademia for å drøfte nærmere EØS-rettens utfordringer og muligheter for norsk rett. EØS-rettens betydning for måten det jobbes på i forvaltningen er også et tema på konferansen. Arrangementet er relevant for alle som er opptatt av EØS-rett, styring og forvaltning.

Arrangementet fant sted på BI i Nydalen 22. mars kl. 09.00 – 15.00. Det var også mulig å delta digitalt.

Se opptak og presentasjoner (Partnerforum, Universitet i Oslo)


Partnerforum vil også tilrettelegge for en seminarrekke som går i dybden på ulike tema knyttet til EØS-rett, med oppstart høsten 2022.

Les også saken: Konferanse: EØS-rett i norsk rett – utfordringer og muligheter (Regjeringen, 16.03.22)


Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie