Skip to main content
 

Kick-off-seminar for oppgradering av den norske forvaltningens forhold til EØS-regelverket

  • 31. mars 2022

– En overnasjonal forvaltning vokser fram, som er frikoblet fra politiske myndigheter. Dette er den største konsekvensen av utviklingen i Norges forhold til EU/EØS, sa professor Halvard Haukeland Fredriksen under et møte med flere hundre byråkrater og akademikere nylig.

Haukeland mener at EU møter alle politiske utfordringer med å opprette et byrå. Som Norge blir med i. Han beskrev hvordan Norge deltar i 31 av EUs faglige byråer, slik som finanstilsynene EBA, EIOPA, ESMA, energibyrået ACER, og legemiddelbyrået EMA.

Hovedproblemet med denne utviklingen er at mange disse byråene skal være uavhengig av nasjonale myndigheter. Det gjelder f.eks. tilsynsorganer som norske Datatilsynet, Reguleringsmyndigheten for energi og Finanstilsynet er knyttet til.

– EU krever at tilsynsorganer frigis fra nasjonale myndigheter, men ikke fra EU-kommisjonen. De skal tvert imot inngå forpliktende samarbeid med kommisjonen, og forpliktende samarbeid med tilsynsmyndigheter i andre land.

Les hele saken: En voksende overnasjonal forvaltning (Stat & Styring, 31.03.22)

 
Nyhet