Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse
EdgarHenriksen, Ingrid Kristine Pettersen (Capia) & Dengjun Zhang (Capia)

Rapport 21/2017 • Utgitt august 2017
Nofima og Capia

Publiseringsår: 
2017
Les om, og last ned rapporten, her

Relaterte nyheter

(NRK Troms, 20.09.17)

Relaterte temaer