Nedenfor er alle saker som tidligere har vært publisert på Start-siden. 

Fafo Østforum seminar 7. februar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Nytt Fafo-prosjekt: Arbeidstilsyn på tvers av landegrensene

Håndheving av reguleringer for utstasjonerte arbeidstakere gjennom transnasjonalt samarbeid


Hvordan kan arbeidstilsynene i Norden og Baltikum samarbeide på en bedre måte? Det er spørsmålet i et nytt forskningsprosjekt som er finansiert av EU-kommisjonen.

Allmenngjøringsnotat fra Fafo: 1 av 10 lønnes under minstelønn

1 av 10 lønnes under minstelønn


For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser en Fafo-gjennomgang oppsummert i denne artikkelen.

Nytt Fafo-notat om lønn i allmenngjorte bransjer 2021

Lønn i allmenngjorte bransjer 2021


– Ikke overraskende finner vi at andel lønnstakere med lønn under de allmenngjorte satsene er lavere i virksomheter med tariffavtale. Lavlønn er et viktigere kjennetegn for ikke-bosatte enn bosatte, skriver forfatterne av et nytt Fafo-notat som tar for seg lønnsfordelingen innenfor bransjer og yrker med allmenngjort lønn høsten 2021.

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere

Nytt Fafo-notat om organisasjonsgrad blant arbeidsinnvandrere


Bare 24 prosent av bosatte arbeidsinnvandrerne fra EU-landene i Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. Det kommer frem i et nytt notat forfattet av Fafo-forskerne Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård.

Fafo Østforum,13.12.22
Kronikk: – For mange er fagbevegelsen, slik den fungerer i Norge, ukjent

Kronikk: – For mange er fagbevegelsen, slik den fungerer i Norge, ukjent


– Bare 24 prosent av de bosatte arbeidsinnvandrerne fra Sentral- og Øst-Europa er fagorganisert. For ansatte i privat sektor synker andelen til 21 prosent. Hva gjør fagbevegelsen med det? spør Kristine Nergaard og Anne Mette Ødegård, forskere ved Fafo.

FriFagbevegelse, 13.12.22
Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?


Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret ble det presentert funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og partene i arbeidslivet var invitert til en diskusjon om fagenes framtid.

Fafo Østforum, 12.12.22
Arbeidsinnvandrerutvalget overleverer utredning

Arbeidsinnvandrerutvalget overleverer utredning


Tirsdag 13. desember kommer en NOU om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere. Et av medlemmene i det regjeringsoppnevnte ekspertutvalg har vært Fafo Østforums prosjektleder, seniorforsker Anne Mette Ødegård.

Fafo Østforum, 09.12.22
Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe

Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe


Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen en rapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. I rapporten kom det fram at de fleste statlige virksomheter ikke sjekker lønns- og arbeidsvilkårene hos ansatte til leverandørene de kjøper tjenester av. 

FriFagbevegelse, 06.12.22
Lavere organisering blant unge og arbeidsinnvandrere

Lavere organisering blant unge og arbeidsinnvandrere


Under et nylig holdt seminar i regi av arbeids- og inkluderingsdepartementet, presenterte Fafo-forskere nye funn om fagorganisering blant arbeidsinnvandrere.

Utrop.no, 30.11.22
Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå

Fafo Østforum webinar: Arbeidsinnvandringen tilbake på 2019-nivå


Christoffer Berge fra SSB forteller at arbeidsinnvandringen har tatt seg kraftig opp etter koronapandemien, og er nå tilbake på 2019-nivå. I dette 25 minutter korte webinaret gis det oppdaterte tall og statistikk for arbeidsinnvandringen, både for bosatte og de som pendler til Norge.

Fafo Østforum, 28.11.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?


På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Fafo Østforum, 28.11.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie