Koronasituasjonen

koronaI mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronasituasjonen.

 

Fryktet katastrofe da grensene stengte. Slik har skreifisket gått.

Norske fiskebruk er helt avhengige av utenlandsk arbeidskraft til det hektiske skreifisket. Derfor gikk det kaldt nedover ryggen på mange da Norge stengte grensene i januar, helt i starten av sesongen. Fasiten nå, når sesongen er på hell, er at de fleste fiskebrukene har klart seg greit.

E24, 19.04.21

Planteentreprenør: – Uerfaren, norsk ungdom er ikkje raske nok

Norsk ungdom har ikkje nok tid og er heller ikkje effektive nok for å kunne vere med på den store skogplantinga som må skje no i vår. Sten Ivar Tønsberg i Stangeskovene AS meiner at regjeringa bør sleppe til utanlandsk arbeidskraft til skogplanting.

NRK Vestland, 17.04.21

Kompensasjonsordning for utanlandske arbeidstakarar kjem på plass

Utanlandske arbeidstakarar frå EØS-området får kompensasjon for den tida dei er hindra i å kome på arbeid medan grensene til Noreg er stengde. Arbeidsgjevar skal forskuttere beløpet og søke refusjon frå NAV.  Refusjonsordninga for arbeidsgjevarar vil starte i neste veke, og ordninga gjeld tilbake i tid til 29. januar 2021.

Arbeids- og sosialdepartementet, 16.04.21

Stortingsflertall sikrer ungdom jobb i skogen

Millioner av skogplanter til planlagt fornyelse av skogen står i fare for å bli kastet ettersom utenlandske sesongarbeidere – som vanligvis står for beplantningen – ikke kommer inn i Norge på grunn av koronarestriksjonene. Næringskomiteens flertall på Stortinget har bestemt at skogsplantingen skal reddes gjennom et tilskudd til rekruttering og opplæring av norske studenter.

MN24 / NTB, 16.04.21

Frykter utenlandske sjåfører på fergen: − Største smitterisiko for oss

Arnøya i Nord-Troms har 298 fastboende, men produserer laks og kvitfisk for 1,5 milliarder i året. 35.000 tonn går med ferge til fastlandet. Utenlandske sjåfører får ikke sitte i bilen under overfarten til Arnøya. Medpassasjerer frykter at de bringer med seg coronasmitte.

VG, 16.04.21

Innreiserestriksjonene er en utfordring for verftene

– De stengte grensene som følge av koronapandemien har medført betydelige forsinkelser og risiko knyttet til mulige døgnmulkter overfor kunder. Oppmykning av innreisereglene har medført et «byråkratisk lotteri» med uklare og regler og ulik behandling av søknader.

Det sa daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted, Bård Meek-Hansen, da han onsdag denne uka deltok i et digitalt teams-møte med næringsminister Iselin Nybø.

Metal Supply, 16.04.21

Byrådsleder frykter økt importsmitte. Næringsministeren: – Kan ta det helt med ro

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) frykter at mange utenlandske arbeidstakere tillates å komme til Norge etter regjeringens nye beslutning. Næringsminister Iselin Nybø (H) sier at han kan ta det helt med ro.

Dagbladet / Børsen, 16.04.21

Utenlandske arbeidere får forlenget oppholdstillatelse

Strenge innreiserestriksjoner gjør at det er store utfordringer knyttet til mangel på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Regjeringen gjør nå endringer i utlendingsforskriften, slik at utenlandske arbeidstakere som allerede er i Norge kan få forlenget sin oppholdstillatelse.

– Landbruket, og særlig grøntnæringen er i en krevende situasjon og forlengelse av oppholdstillatelse er et viktig tiltak, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad, (KrF).

Landbruks- og matdepartementet, 15.04.21

Bærbonden håpar på utanlandsk hjelp – men regjeringa seier nei

Strenge innreisereglar til Noreg får konsekvensar for næringar som nyttar seg av utanlandsk arbeidskraft, som produsentar av frukt og grønt i landbruket. 20 utanlandske sesongarbeidarar pleier å kome til John Elling Vereide, som er bærbonde i Nordfjord. Han trur dei kjem i år også, berre regjeringa «tek til fornuft». Men landbruksministeren vil ikkje love noko som helst.

NRK Vestland, 15.04.21

Skogplantarar manglar arbeidskraft

Skogplantarar rundt om i landet fortvilar. Korona og innreiseforbod gjer at dei slit med å få tak i treplantarar. I verste fall må millionar av granplanter kastast.

Nationen / NPK, 14.04.21

Koronakommisjonen: – Regjeringen manglet en plan for å stoppe importsmitte

– Regjeringen manglet en plan for å håndtere importsmitte da det kom en ny smittebølge i Europa høsten 2020, skriver Koronakommisjonen i sin rapport over hvordan norske myndigheter håndterte pandemien.

Den uavhengige kommisjonen ble oppnevnt av regjeringen i april 2020, og kommisjonens rapport ble presentert i dag.

Fafo Østforum, 14.04.21

Oslos byrådsleder: – Det siste vi trenger er økt importsmitte

– Strenge regler for arbeidsinnvandring er en nødvendig forutsetning for å klare å åpne Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på dagens pressekonferanse om koronatiltak for hovedstaden. Han advarte mot å åpne for mer arbeidsinnvandring, slik næringsminister Iselin Nybø har varslet.

NRK Oslo og Viken, 14.04.21