Koronakrisen

I mars 2020 innførte Norge og verden radikale tiltak for å hindre smitte av koronaviruset (Covid-19). Lukking av grenser, krav om karantene og en bråstopp i drift og etterspørsel blant mange bedrifter medførte at arbeidsinnvandringen ble satt i en spesiell situasjon.

Her samler vi relevante kilder og alle nyheter fra åpne kilder som gjelder arbeidsinnvandring og koronakrisen.

 

Grøntprodusentene får erstatning også for mangel på mannskap

Regjeringen og landbruks- og matminister Olaug Bollestad sikrer grøntprodusentene med utvidelse av avlingsskadeordningen. Produsentene av frukt, bær og grønnsaker får erstatning også hvis avlingene svikter på grunn av mangel på arbeidskraft. Dermed har regjeringen nærmest helgardert økonomien for grøntprodusentene på grunn av koronaviruset. Mangelen på arbeidskraft, først og fremst sesongarbeidere fra utlandet har allerede utløst flere tiltak.

Matindustrien, 06.04.20

Fri flyt av billig mat og sesongarbeidskraft kan ikke tas for gitt. Prisen må betales – også i Norge

Titusener av øst-europeiske og asiatiske sesongarbeidere uteblir, men oposisjonen sier nei til regjeringens forslag om at  permitterte nordmenn skal få jobbe i landbruket uten å miste dagpengene sine. – Vi må jobbe for anstendige lønns- og arbeidsvilkår, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Det ryddige er at opposisjonen blir like tydelig på at konsekvensen av å si nei til regjeringens forslag vil bli dyrere mat og/eller økte overføringer til bøndene, skriver Nationen på lederplass.

Nationen, 06.04.20

Flere tusen servitører og studenter ansatt som bærplukkere i Skottland

Mangel på utenlandsk arbeidskraft er ikke bare en utfordring for norske bønder, men produksjonen har også stått i fare i mange andre land. britiske frukt- og grøntprodusenter fått voldsom respons fra de mange som har blitt permitterte i forbindelse med koronautbruddet. mange i bar- og restaurantbransjen og studenter meldt seg til tjeneste.

Nationen, 06.04.20

Koronasitusjonen: Forslag til ny tilskuddsordning for skogplanting våren 2020

Koronautbruddet har medført karantenregler og restriksjoner for grensepassering. Dette har gjort det krevende for skogbruket å få tilgang til nødvendig arbeidskraft. For å bidra til å sikre planting av skogplanter i vår, og for å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som velge av restriksjonene, foreslår Landbruks- og matdepartementet en ny midlertidig tilskuddsordning på 1,30 kroner per skogplante.

Landbruks- og matdepartementet, 06.04.20

90 rumenske sesongarbeidere har landet på Torp

I forrige uke bestemte regjeringen å lette på grensekontrollen. Mandag morgen landet et fly fra Romania med sesongarbeidere. Alle må rett i en 14 dagers karantene. En av arbeiderne som NRK pratet med sier at de ikke hadde noe annet valg enn å returnere til Norge, fordi NAV-systemet og permitteringspenger ikke gjelder i Romania. Mannen jobber som rørlegger i Viken.

NRK Vestfold og Telemark, 06.04.20

Striden raser om norsk landbruk skal basere seg på billig importert arbeidskraft framfor norske lønninger

Sesongarbeidere fra Vietnam og Øst-Europa uteblir på grunn av koronatiltak og lav kronekurs. Et av regjeringens krisetiltak er å tillate mottakere av dagpenger samtidig få tjene penger i landbruket. – Vi er kritiske til Bollestads løsning. Det eneste alternativet vi har, er bedre lønnsomhet og dermed bedre evne til å betale høyere lønn, sier Kjersti Hoff, leder av Småbrukarlaget.

ABC Nyheter, 05.04.20

Debatt: Ei annerledes våronn – ønsker fleksible løsninger med arbeidskraft

– En åpenbar barriere for å skaffe nok arbeidskraft innenlands er at lønnsnivået for nordmenn er høyere enn for sesongarbeidere fra utlandet. Et mulig tiltak i en eventuell krisepakke er at staten sper på lønnen til norske sesongarbeider, skriver stortingsrepresentant Morten Ørsal Johansen (Frp).

Gudbrandsdølen Dagningen, 05.04.20

Smittefrykt blant polske arbeidere

Flere nordiske produsenter har opplevd at polske arbeidere brått har valgt å dra hjem på grunn av frykt for koronasmitte. Urteprodusent Hans Erik Fuglerud i Lier er spent på om han får beholde sin utenlandske arbeidskraft. Han har måttet isolere gården for at ikke polakkene skal forlate gården og dra hjem av smittefrykt.

dn.no, 04.04.20

Norwea vil ha rask vindkraft-utbygging på grunn av koronakrisen

Vindkraftorganisasjonen Norwea ber regjeringen gi rask godkjenning av vindkraftprosjekter for å gi oppdrag til entreprenører i corona-krisetider. Det får Rune Haaland i organisasjonen Motvind til å tenne på alle plugger. – Vi har ingen mulighet til å påvirke regjeringen, for fienden sitter der. Vi klarer heller ikke å få en tredel av Stortinget til å stoppe spesialtillatelsen til å importere utenlandske arbeidere til vindkraftutbygging. Men vi tror fortsatt på at vi har et ganske bra rettsapparat i Norge, sier Haaland.

ABC Nyheter, 04.04.20

E6 Tana bru: Polske arbeidere i korona-karantene for å bygge ferdig brua

Arbeidene på nye E6 Tana bru gjenopptas etter påske, under noe spesielle omstendigheter. Store deler av entreprenørens arbeidslag kommer fra Polen, noe som tilsier karantene ved kryssing av grensa til Norge. Ved å erklære anleggsområdet som karantenesone kan de jobbe seg gjennom de 14 dagene karantenen varer.

bygg.no, 03.04.20

Piggdekk-frist utsatt til 1. mai

Koronatider gir utsatt frist for å ta av piggdekkene. Ny frist er nå 1. mai for hele landet. – Vi oppfordrer folk så skifte ut piggdekkene så raskt som mulig. Men ser samtidig mange praktiske utfordringer i disse koronatidene. Som karantene og verksteder og dekkhotell som er stengt eller har redusert kapasitet, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Statens vegvesen, 27.03.20

Veiledning om offentlige anskaffelser og Korona-pandemien

– Denne veilederen om offentlige anskaffelser og korona er til god hjelp for både innkjøpere og leverandører i offentlige anskaffelser, sier NHOs Arnhild Dordi Gjønnes. Veilederen tar for seg praktiske forhold  som blant annet oppdeling av kontrakter, regulering av forsinkelse, økte kostnader og prosedyrer ved aktuelle behov. Gjønnes anbefaler både bedrifter og myndighetene om å bruke den.

NHO, 03.04.20