Oljedirektoratet, 16.10.20

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien

Utbyggingsprosjektene på norsk sokkel er blitt påvirket av koronapandemien

På innretningene ble bemanningen redusert for å kunne overholde smittevernregler og eventuell koronasmitte om bord. Og på land: mange verft og byggeplasser i Norge baserer seg på bruk av utenlandsk arbeidskraft i tillegg til den norske bemanningen, og aktivitetene ble umiddelbart redusert da verftene måtte sende utenlandske arbeidere hjem for å hindre smitte.

Også globalt er leverandørindustrien rammet, eksempelvis har noen fabrikker vært nødt til å stanse driften. Dette har gitt forsinkelser i leveranser av utstyr til flere prosjekter i Norge.

Men de fleste prosjektene leveres på kost til tross for en periode sterkt preget av koronapandemien. Det viser Oljedirektoratets rapport "Prosjektgjennomføring på norsk sokkel".

Det påpekes samtidig at det er stor usikkerhet rundt kostnadsanslagene som følge av pandemien. Eventuelle nye utbrudd og smitteverntiltak globalt og nasjonalt utgjør en usikkerhet for prosjekter også framover.

Les hele saken: Statsbudsjettet: Fortsatt jevnt over god prosjektgjennomføring (Oljedirektoratet, 16.10.20)

 

 

Forrige/neste