NRK, 25.05.21

Større andel lavt utdannede og personer med innvandrerbakgrunn er langtidsledige

Lavt utdannede, samt innvandrere fra «nye» EU-land og lavinntektsland utgjør en større andel av de langtidsledige enn før koronakrisen. – De er ofte mer utsatt for ledighet og det å falle utenfor arbeidslivet. I tillegg har denne krisen også rammet mange av de næringene der disse var i jobb. Slik at de er spesielt hardt rammet av denne krisen, sier forsker Simen Markussen ved Frischsenteret.

Han har sammen med kolleger forsket på utviklingen i sysselsettingen gjennom pandemiåret 2020. I en ny rapport fant forskerne at lavtlønnede og personer med innvandrerbakgrunn i større grad enn før koronapandemien rammet er blitt langtidsledige.

Les hele saken: Tjener mindre på å jobbe enn i dagpenger fra NAV: – Det er veldig verdt det (NRK, 25.05.21)

Rapporten det vises til på NRK er Sysselsettingsutviklingen 2020 forfattet av Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum Knut Røed (alle Frischsenteret) og Annette Alstadsæter (NMBU).

Relaterte temaer


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie