Caritas, 12.10.21

Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien

Regjeringen øker satsingen på norskopplæring i forslaget til statsbudsjett for 2022, men Caritas Norge mener behovet er mye større enn det legges opp til for klippekortordningen omfatter både flyktninger som trenger å styrke norskkunnskapene, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper.

Regjeringen foreslår en videreføring av klippekortordningen på 30 mill. kroner for 2022. Dette vil sikre språkopplæring til 3 000 personer som enten ikke har eller har brukt opp sin rett på norskopplæring. Caritas er positive til forslag om å videreføre klippekortordningen, men skuffet over at den ikke styrkes gitt at tilbudet så langt har vist seg viktig for mange i målgruppen. Behovene er betydelig større enn hva dagens ordning legger opp til, ettersom den blant annet omfatter flyktninger som trenger å styrke norskkunnskapene, arbeidsinnvandrere og andre innvandrergrupper.

Les hele saken: Statsbudsjett 2022: Behov for ytterligere styrking av integreringen etter pandemien (Caritas 12.10.21)


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie