Skip to main content
 

Arbeidsinnvandrere fra EØS har et ønske om å lære norsk

06. mars 2021

Det kommer frem i en fersk rapport fra Rambøll. De har kartlagt tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene. Norge skiller seg ut ved at rettigheter og plikter til deltakelse i språktilbud er basert på oppholdsgrunnlag, og da ved at arbeidsinnvandrere ikke har rett på gratis språkopplæring på samme måte som øvrige innvandrergrupper og slik det er i de andre skandinaviske landene.

Rapporten gir en oversikt over hvilke språktilbud som gis til følgende innvandrergrupper i hvert av de nordiske landene:

  • Flyktninger og deres familiegjenforente
  • Familiegjenforente med nordiske borgere
  • Arbeidsinnvandrere fra land i EØS
  • Arbeidsinnvandrere fra land utenfor EØS

Rambøll har, i samarbeid med førsteamanuensis v/Høgskolen i Innlandet Gunhild Tveit Randen, gjennomført en kartlegging på oppdrag for Kunnskapsdepartementet (KD). Prosjektmedarbeidere med landspesifikk kompetanse på integrering og språkopplæring fra Rambøll i Sverige, Danmark og Finland, i tillegg til Norge, bistod i gjennomføringen av oppdraget.

Rambøll presenterte funn fra rapporten på webinar om regjeringens norskinnsats 2.mars. Webinaret ble innledet av Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Se opptak fra webinaret.

Les hele saken: Kartlegging av tilbud om språkopplæring og språktilbud for voksne innvandrere i de nordiske landene (Rambøll, 04.03.21)

Last ned rapporten (pdf)

 
Nyhet