Stortinget Saker og Publikasjoner, 19.11.20

Sp: Norske flyselskap trenger nye kristetiltak, og de må da forplikte seg til arbeid mot sosial dumping og a-krim

Sp: Norske flyselskap trenger nye kristetiltak, og de må da forplikte seg til arbeid mot sosial dumping og a-krim

– Den norske luftfarten er på grunn av koronapandemien inne i sin dypeste krise noensinne, skriver Senterpartiet i et representantforslag der de ber regjeringen fremme forslag om en kriseplan for norsk luftfart. Sp foreslår at i forbindelse med nye krisetiltak rettet mot norske flyselskaper blir stilt krav som styrker selskapenes forpliktelser når det gjelder arbeidet mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

 Dette innebærer:

  • krav om faste stillinger med direkte ansettelser og støtte til fagorganisering av arbeidstakere
  • et påbud om ansattkontrakter med tydelig definert hjemmebase som definerer arbeidsgiveransvaret, for alle selskaper som flyr inn til Norge
  • tydelig avvisning av bruk av bekvemmelighetsflagg
  • en forskriftsendring som stopper muligheten for å bytte ut norske og europeiske ansatte på norskregistrerte fly i interkontinental trafikk.

Les hele representantforslag fra stortingsrepresentantene Trygve Slagsvold Vedum, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Siv Mossleth og Bengt Fasteraune om en kriseplan for norsk luftfart ut 2021 (Stortinget Saker og Publikasjoner, 19.11.20)

Relaterte temaer

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste