Norsk Sjømannsforbund, 27.08.20

Sjømannsforbundet varsler om lovbrudd med Hurtigruten-skipet MS Fridtjof Nansen

Sjømannsforbundet varsler om lovbrudd med Hurtigruten-skipet MS Fridtjof Nansen

 – Hurtigrutens skip MS Fridtjof Nansen, som er registrert i NIS, er planlagt brukt som hotell i forbindelse med en filminnspilling på Vestlandet. Vi er kjent med at det planlegges å bemanne fartøyet med et betydelig antall billig utenlandsk arbeidskraft fra tredjeland til langt under norske vilkår. Dette er regulær sosial dumping i norske havner, skriver Sjømannsforbundet i et varsel til Sjøfartsdirektoratet.

– Til alt overmål har Hurtigruten fortsatt et stort antall permitterte norske arbeidstakere, slik at selskapet disponerer norsk arbeidskraft som kunne vært benyttet.

– Oppstart er så vidt oss bekjent om to dager. Vi ber om at Sjøfartsdirektoratet umiddelbart – og før utleieperioden starter – sletter Fridtjof Nansen fra NIS.

Les hele saken: Hurtigruten: Varsel om brudd på fartsområdebegrensning (Norsk Sjømannsforbund, 27.08.20)

Se også saken: Sosial dumping: Hurtigruten bruker billig utenlandsk arbeidskraft i stedet for egne permitterte, hevder Sjømannsforbundet (FriFagbevegelse, 28.08.20)

Relaterte nyheter

NRK Møre og Romsdal, 07.09.20

Forrige/neste