Arbeids- og sosialdepartementet, 12.05.20

Revidert nasjonalbudsjett: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får 15 millionar kroner for å slå ned på ulovleg innleige

I dag la regjeringen frem revidert nasjonalbudsjett. I en pressemelding for tre dager siden ble det varslet midler til tilsynene for å følge opp nye regler for innleie. Dette gjentas i dagens pressemelding:

Regjeringa foreslår å styrkje Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet med til saman 15 millionar kroner i 2020, slik at etatane kan førebu innsatsen knytt til handheving av reglane om innleige.

Det har over lengre tid vore aukande bruk av innleigd arbeidskraft, mellom anna i byggnæringa. Kartleggingar tyder på at det i ein del tilfelle skjer brot på regelverket.

Regjeringa foreslår difor at Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet kan føre tilsyn med at vilkåra for innleige er til stades, og at kravet til likebehandling av utleigde arbeidstakarar blir følgd opp.

Les hele pressemeldingen: Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet får 15 millionar kroner for å slå ned på ulovleg innleige (Arbeids- og sosialdepartementet, 12.05.20)Se også nyhetssaken:

Regjeringen strammer til mot a-krim og ulovlig innleie 

– Vi har over tid sett en økende bruk av innleid arbeidskraft, særlig i byggenæringen. Kartlegginger tyder på at det i en del tilfeller skjer brudd på regelverket, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og viser til Fafo-rapporten Håndheving av regler for midlertidige ansettelser og innleie. Regjeringen foreslår at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie. I tillegg kan Statens vegvesen nå innhente opplysninger som Arbeidstilsynet kan bruke til kontroll av lønn i transportnæringen. (Regjeringen, 06.04.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie