Fafo Østforum / SSB, 21.08.20

Rekordlav innvandring i 2. kvartal

I eit kvartal prega av tiltaka mot korona-pandemien vart det registrert 5 200 innvandringar til Noreg, viser nye tal frå befolkningsstatistikken. Til samanlikning vart det registrert i gjennomsnitt 12 600 innvandringar i kvart av dei fire føregåande kvartala. Talet på innvandringar er, til liks med folkeauken, det lågaste som har vorte registrert i SSB sin kvartalsstatistikk.

Medan innvandringar vert melde inn meir eller mindre fortløpande, vert mange utvandringar aldri melde inn av utvandrarane sjølv. Personar som ein har grunn til å tru er utvandra, men som ikkje har meldt ifrå sjølv, vert med tida utvandra av folkeregisteret. I 2. kvartal vart det fatta fleire slike vedtak enn normalt.

Les hele saken: Rekordlåg folkeauke i 2. kvartal (SSB, 20.08.20)

Rekordlav innvandring 

Nedenfor er inn-og utvandringstall for Litauen, Polen og Romania for hhv 2. kvartal 2020 og for hele 2019. (Fafo Østforum, 21.08.20)

Innvandring og utvandring fordelt på statsborgarskap
2. kvartal 2020 Innvandring     Utvandring      Nettoinnvandring
Litauen 242 149 93
Polen 432 349 83
Romania 120 50 70

 Kilde: Befolkning (SSB, 20.08.20)

 

Innvandring og utvandring fordelt på statsborgarskap
Hele 2019         
Innvandring      Utvandring        Nettoinnvandring
Litauen 2491 1320 1171
Polen 4958 2863 2095
Romania 1270 437 833

 Kilde: Flyttinger (SSB, 28.04.20)Relaterte temaer


Relaterte tema


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie