Helse- og omsorgsdepartementet, 28.12.20

Regjeringen forkorter karantenetiden for innreise til sju dager ved to negative koronatester

Regjeringen forkorter karantenetiden for innreise til sju dager ved to negative koronatester

Reisende som kommer til Norge fra utlandet kan gå ut av karantene etter tidligst dag sju dersom de tester negativt for covid-19 to ganger etter ankomst. Den første testen skal tas innen tre dager etter ankomst, den andre tidligst sju døgn etter ankomst.

Muligheten til å forkorte innreisekarantene ved testing er ikke en rettighet for den enkelte og er avhengig av at oppholdskommunen eller private har kapasitet til å gjennomføre testene, eller at arbeidsgiver står for testene.

Ordningen gjelder fra og med 29. desember kl. 08.00.

Les hele saken: Nye karanteneregler skal bidra til at flere reisende tester seg (Helse- og omsorgsdepartementet, 28.12.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste