Anbud365, 08.10.20

– Oslomodellen har gitt nedgang i sosial dumping og arbeidslivskrim

– Oslomodellen har gitt nedgang i sosial dumping og arbeidslivskrim

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har bedt om informasjon om ulike modeller til bruk ved anskaffelser. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune har nå sendt orientering til ESA om innhold og praktisering av Oslomodellen mot sosiale dumping og arbeidslovskriminalitet .

Modellen er, heter det, i pakt med EU-regler og nasjonale anskaffelsesregler, hele tiden vurderes risiko og hvilke av tiltakene i modellen som er formålstjenlige og forholdsmessige. Kommunen har nå satt i gang en evaluering og mulig revisjon av Oslomodellen.

Les hele saken: Oslomodellen har gitt nedgang i sosial dumping og arbeidslivskrim (Anbud365, 08.10.20)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste