(Fafo Østforum, 21.08.19)

Nytt prosjekt om arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere

Fafo Østforum vil gjennomføre en landsomfattende intervjuundersøkelse blant bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen. Målet er å få bedre kunnskap om arbeids- og levekår, hva de vet om rettigheter og plikter, fagforeningsmedlemskap og kjennskap til svart arbeid og andre former for arbeidslivskriminalitet.

Arbeidsinnvandrere fra disse to landene utgjør de to største gruppene som har kommet til Norge de siste 15 årene. Prosjektet starter i august i år, og er finansiert av fire av Østforums deltakere: Arbeidstilsynet, Fellesforbundet, LO og Skatteetaten.


Relaterte tema

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Relaterte publikasjoner

 • Fafo-rapport: Arbeids- og levekår for bosatte arbeidsinnvandrere fra Polen og Litauen
 • Relaterte seminarer

  Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

  Relaterte nyheter


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie