(Tankesmien Agenda, 03.05.19)

Nytt notat: Anbefaler å etablere Oslomodellen som nasjonal standard

Nytt notat: Anbefaler å etablere Oslomodellen som nasjonal standard

Et nytt notat fra Tankesmien Agenda sammenlikner ulike modeller for krav til arbeidsvilkår i offentlige innkjøp. Notatet anbefaler at den strengeste modellen, Oslomodellen, i første rekke blir standarden som tas i bruk av landets kommuner og på sikt rulles ut som nasjonal standard i alle offentlige innkjøp.

 

Les hele saken Fra Skiensmodell til Oslomodell for hele landet (Tankesmien Agenda, 03.05.19)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste