(Nærings- og fiskeridepartementet, 10.04.19)

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Ny stortingsmelding om offentlige anskaffelser

Et nytt og forenklet anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017. Regelverket setter viktige krav til, og rammer for, hvordan konkurranser om offentlige kontrakter skal gjennomføres. Denne meldingen handler ikke om regelverket og dets innhold, men om hvordan anskaffelsene kan utføres mest mulig effektivt innenfor det regelverket vi har.

logo regjeringenLes mer Meld. St. 22 (2018–2019) Smartere innkjøp – effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet, 10.04.19)

 

Se nyhetssaker med reaksjoner på stortingsmeldingen:

Maskinentreprenørenes forbund (MEF): – Mye positivt om offentlige anskaffelser (bygg.no, 10.04.19)

Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) om offentlige anskaffelser: – Gode signaler, men uklare tiltak (bygg.no, 10.04.19)

Relaterte temaer

Relaterte publikasjoner

Relaterte nyheter

(Abelia / Finansavisen, 17.04.19)

Forrige/neste