(Fafo Østforum, 03.09.19)

Ny Fafo-rapport: Ansette eller leie inn? En kartlegging i Hordaland

Fafo har kartlagt bemanningsstratgiene i små og mellomstore industribedrifter i Hordaland. På grunn av uforutsigbare markeder og store svingninger i bemanningsbehovet mener bedriftene bruk av innleie i perioder er viktig. Elleve av de 22 bedriftslederne oppgir at de er mer eller mindre avhengige av arbeidsinnvandring og tilgang på utenlandsk arbeidskraft.

Rapporten er forfattet av Fafo-forskerne Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard på oppdrag fra Fellesforbundet avdeling 5 og Norsk Industri og har vært delfinansiert av Hordaland fylkeskommune og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.

roa

mobsmo 1

Rolf K. Andersen, Mona Bråten og Sigurd M. Nordli Oppegaard


Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie