(Arbeidslivet.no, 31.01.20)

Når arbeidslivet blir virkelig ille – kunnskap om menneskehandel

Når arbeidslivet blir virkelig ille – kunnskap om menneskehandel

Menneskehandel er den groveste form for utnyttelse i det norske arbeidslivet, med en øvre strafferamme på 10 år. Arbeidslivet.no har samlet kunnskap og funn fra en Fafo-rapport  i tre artikler, om lovverket og overordnet kunnskap, mer konkret om risikofaktorer, utbredelse og hvilke bransjer som er verst – samt fire eksempler på behandling av lovbrudd i det norske rettssystemet.

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

(Fafo Østforum / Klassekampen, 11.12.19)

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste