YTF, 25.01.21

– Nå trengs sheriffer som kan håndheve EUs mobilitetspakke!

Vegvesenets krimenhet har lagt fram en rapport som konkluderer med at det i transportnæringen i Norge er nærmest fritt fram for organiserte banditter. Nå trengs mer effektive sheriffer som kan rydde opp blant transportkjeltringene, skriver Yrkestrafikkforbundet.

Brudd på arbeidstider, kjøre- og hviletider, miljøkrim, sosial dumping, uholdbare arbeidsforhold, trygdemisbruk og skatteunndragelser er hva Vegvesenets krimenhet har avdekket etter opprettelsen i 2016. Nå er funnene oppsummert i en rapport som høsten 2020 ble framlagt for samferdselsministeren.

I juli 2020 vedtok Europaparlamentet den såkalte mobilitetspakka som regulerer godstransporten i Europa. De nye reglene gir en rekke tiltak for å bekjempe sosial dumping og fremme rettferdig transport. Dermed er det skapt et juridisk grunnlag for å bekjempe kriminaliteten.

Men dette er ikke nok. Det trengs også sheriffer med makt og myndighet til å håndheve de nye lovene. Veivesenets krimenhets faglige råd er å etablere en tverretatlig sammensatt gruppe, bestående av personell som er dyktige på transport fra de forskjellige etatene.

I kjølvannet av rapporten fra Vegvesenets krimenhet har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og Fafo på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei».

Også denne rapporten peker på utbredt sosial dumping og brudd på arbeidsmiljøloven.

Les hele saken: Nå trengs sheriffer!  (YTF, 25.01.21)

Lenke til de to omtalte rapporten finner du nedenfor under "Relaterte publikasjoner"

 

Se også: Vil ha flere tiltak mot transportkriminalitet Statens vegvesen foreslår nå å etablere en tverretatlig faggruppe (Statens vegvesen, 21.09.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie