(SSB, 11.10.18)

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Lite innenlandsfrakt med utenlandske lastebiler

Utenlandske bilers andel av varetransport i Norge i 2017 utgjorde kun 4,9 prosent, viser tall fra en statistikk basert på EU/EØS-landenes lastebilundersøkelser. Det er fortsatt lite kabotasje av transportarbeid i Norge - andelen gikk opp fra 2,2 prosent i 2016 til 3,1 prosent i 2017. Men mye tyder på at det er en del usikkerhet knyttet til kabotasjetallene.

Relaterte temaer

Forrige/neste