Adresseavisen, 04.03.21

Leder: – Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket

– Fire av ti utenlandske arbeidere jobber for under minstelønn i landbruket, skriver Nationen. Det er ulovlig og svært uheldig. Koronaen har vist at Norge er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Vi forventer derfor at arbeidsgivere, også i landbruket, i alle fall betaler minstelønna for mange sesongarbeidere. Minstelønna i landbruket er på rundt 140 kroner timen.

Utdrag fra lederen:

– Ifølge Bondelaget i Trøndelag er alle organiserte produsenter forpliktet til å ta et arbeidsgiverkurs. Her får de blant annet opplæring i regler for smittevern, lønns- og arbeidsvilkår. Det er derfor ikke noen unnskyldning for ikke å følge kravet til minstelønn. Dumpingen av lønn til utenlandske arbeidere gjør det også vanskeligere for norske arbeidere å konkurrere om jobbene i landbruket.

– Med en minstelønn vil de fleste arbeidsledige tjene mer på å gå hjemme. For å øke tilgangen på innenlandsk arbeidskraft, foreslår regjeringen en midlertidig ordning. Den går ut på at dagpengemottakere som tar seg jobb som sesongarbeider, kan få utbetalt halvparten av dagpengene i tillegg til lønna. Dette kan være et bidrag for å løse krisen i år. For framtiden bør også utenlandske sesongarbeidere få skikkelig lønn for arbeidet.

Les hele lederen: Uholdbar underbetaling av utlendinger i landbruket (Adresseavisen, 04.03.21)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie