bygg.no, 20.06.21

Leder: – Godkjenningsorgan bør utvide kriteriene for faggodkjenning

– Den norske byggenæringen er helt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det å være en del av en byggeplass i dag, krever i stor grad fagkunnskap og erfaring. I dag er det kun NOKUT som kan godkjenne utenlandsk fag- og yrkesopplæring. Flere fag må innlemmes i denne ordningen, skriver sjefredaktør Arve Brekkhus.

– I dag er det slik at arbeidere innen malerfaget, som byggtaptsererfaget går innunder, ikke er inkludert i ordningen. For mange kan dette påvirke både lønnen de har rett på og stoltheten av å være en fagarbeider om man da ikke kan bli godkjent.

– Vi må sikre gode godkjenningsordninger som ser til at det ikke blir for lett å komme inn i systemet uten de riktige kvalifikasjonene, men heller ikke utestenger dem som definitivt har det som trengs.

Les hele lederen: Godkjenningsorgan bør utvide kriteriene for faggodkjenning (bygg.no, 20.06.21)


Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie