Skip to main content

NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring: Veien videre

NOKUTs godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring: Veien videre

Rapport fra arbeidsgruppa

Kunnskapsdepartementet (KD) nedsatte høsten 2019 en arbeidsgruppe som skulle vurdere utvidelser av dagens godkjenningsordning for utenlandsk fag- og yrkesopplæring, både med nye land og nye fagområder.

Rapport fra arbeidsgruppa
November 2020

Arbeidsgruppas medlemmer
KD Andrè Kristiansen
KD Sigurd Moskvil Thorsen
NHO Aina Bredesen
LO Hege Espe
FRTI Bendik Flomstad
FRBA Jørgen Leegaard
UDIR Karl Gunnar Kristiansen
UDIR Unni Teien
NOKUT Silje Molander
NOKUT Johanne Dubois Fossan
NOKUT Torjus Abusland

 

Publikasjonsår: 2020Relaterte nyheter