(Justis- og beredskapsdepartementet, 15.03.20)

Koronavirus, smitteverntiltak: Bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

Koronavirus, smitteverntiltak: Bortvisning av utlendinger uten oppholdstillatelse

I dag kom regjeringen med en forskrift om bortvisning av utlendinger av hensyn til folkehelsen. Arbeidsinnvandrere fra EØS omfattes ikke av bortvisningshjemmelen.

 

Utdrag fra forskrift om bortvisning av utledninger av hensyn til folkehelsen:

Utlendinger som er EØS-borgere og som er bosatt eller arbeider i Norge, vil ikke bli bortvist. Det vil heller ikke familiemedlemmene til slike EØS-borgere, dersom de allerede er bosatt i Norge. EØS-borgere uten slik tilknytning til Norge kan bortvises etter forskriften. Det omfatter også EØS-borgere som ønsker å søke arbeid i Norge, men ikke har et pågående arbeidsforhold i Norge på tidspunktet forskriften trer i kraft.

Utlendinger som har oppholdstillatelse i Norge og derfor ikke omfattes av bortvisningshjemmelen i § 1, vil være alle tredjelandsborgere som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsregelverket på grunnlag av arbeidsinnvandring, studieopphold, familieinnvandring eller beskyttelsesbehov. Denne gruppen vil ved ankomst til riket være underlagt karanteneplikt etter forskrift 13. mars 2020 nr. 287 om karantene mv. utenfor Norden.

Les hele forskriften:

Forskrift om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (Justis- og beredskapsdepartementet, 15.03.20)

Relaterte nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet, 14.04.20

Forrige/neste