(Regjeringen, 15.03.20)

Koronavirus: Grensene stenges, men norske flyplasser stenger ikke

Koronavirus: Grensene stenges, men norske flyplasser stenger ikke

Regjeringen stenger grensen for utenlandske borgere uten oppholdstillatelse i Norge. Men alle norske borgere og personer som bor eller arbeider i Norge, slipper fortsatt inn i landet. Det vil altså fastsettes unntak for EØS-borgere og deres familiemedlemmer som er bosatt i Norge. Det legges opp til unntak også for EØS-borgere som jobber i Norge.

UD publiserer reiseinformasjon for alle land. Land kan imidlertid på kort varsel innføre tiltak uten nødvendigvis å forhåndsvarsle andre land, for eksempel om nye innreiserestriksjoner.

Les hele saken: Informasjon om reiser og koronavirus (Regjeringen, 15.03.20)
Relaterte nyheter

Justis- og beredskapsdepartementet, 14.04.20

Forrige/neste