SSB, 22.04.21

Økende optimisme i industrien, men tilgang på arbeidskraft begrenser produksjonen

Flere industriledere for virksomheter innenfor investeringsvarer har i Konjunkturbarometeret meldt om at produksjonen i 1. kvartal er blitt begrenset av mangel på kompetent arbeidskraft fra utlandet som følge av at strenge smittevernrestriksjoner på innreise til Norge i 1. kvartal.

Virksomheter innenfor innsatsvarer er stort sett langt mindre arbeidsintensive og produksjonen innenfor denne varetypen har derfor i langt mindre grad blitt skadelidende av innreiserestriksjonene.

Konkukturbarometeret viser moderat vekst i samlet industriproduksjon sammenlignet med 4. kvartal 2020.Ordretilgang og samlet ordrebeholdning øker også marginalt. Den generelle bedømmelsen for 2. kvartal 2021 er positiv blant flertallet av industrilederne.

Les hele saken: Økende optimisme i industrien (SSB, 22.04.21)

Relaterte temaer


Relaterte tema

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie