Fafo Østforum / ISF, 11.06.20

Integreringsbarometeret 2020: Norge er delt i synet på innvandring

Integreringsbarometeret 2020: Norge er delt i synet på innvandring

Institutt for samfunnsforskning (ISF) har ni ganger de siste femten årene gjennomført holdningsundersøkelsen Integeringsbarometeret. I de to siste undersøkelsene har befolkningen uttrykt større skepsis enn tidligere til at innvandring er positivt for norsk økonomi. Et flertall mener likevel at arbeidsinnvandring er positivt for økonomien i landet og kan være nødvendig for å dekke omsorgsbehov i fremtiden.

Det fremgår av rapporten «Holdninger til innvandring, integrering og mangfold i Norge. Integreringsbarometeret  2020».

Årets barometer er basert på en spørreundersøkelse med et representativt befolkningsutvalg på 3000 respondenter.

Resultatene viser at befolkningen i Norge er delt i synet på innvandring. Flest er positive til å ta imot flere flyktninger, etterfulgt av arbeidsinnvandrere. Det er større skepsis til å ta imot flere asylsøkere og innvandrere gjennom familiegjenforening.

Rapporten lanseres i dag. Se: 8 av 10 tror diskriminering forekommer i Norge  (ISF, 11.06.20)

Relaterte nyheter

Relaterte publikasjoner

Forrige/neste