Lofot-Tidende, 15.01.21

Innlegg: – Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien

Innlegg: – Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien

– Jeg kan forsikre både Vestvågøy kommune og andre kommuner med høy aktivitet under vinterfisket om at Arbeidstilsynet gjør alt vi kan for å bidra til å hindre smittespredning. Både på nasjonalt nivå, og spesifikt rettet mot risikoen for importsmitte i forbindelse med vinterfisket, skriver Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet.

Utdrag fra innlegget til Vollheim:

Ordfører Remi Solberg i Vestvågøy kommune har uttrykt bekymring for om «… Arbeidstilsynet gjennomfører mange nok og gode nok kontroller» for å hindre importsmitte i forbindelse med vinterfisket.

Vi har planlagt rundt 50 fysiske tilsyn de neste to ukene, og vil med det dekke et område fra Røst i vest til langt øst i Finmark. Med hovedtyngden i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.

Parallelt med tilsynene jobber vi med å veilede både virksomhetene i fiskeindustrien og de tilreisende arbeidstakerne.

Les hele saken: Arbeidstilsynet prioriterer kontroll med smittevern i fiskeindustrien (Lofot-Tidende, 15.01.21)

Relaterte temaer

Relaterte nyheter

Forrige/neste