(Nationen, 16.03.20)

Gartnerhallen og Bama roper varsko for mangel på arbeidskraft i grøntnæringen

Gartnerhallen og Bama roper varsko for mangel på arbeidskraft  i grøntnæringen

I 2019 var det nesten 100.000 utenlandske sesongarbeidere i ulike bransjer i Norge. – Koronasituasjonen gjør at mange utenlandske sesongarbeidere nå blir nektet utreise fra hjemlandet sitt, som et tiltak for å begrense global smitte. Behovet for sesongarbeidskraft vil øke uke for uke etter hvert som aktiviteten i grøntnæringen stiger framover, sier adm.dir i Gartnerhallen, Elisabeth Morthen. Stengte grenser kan gjøre at permitterte nordmenn må gjøre jobben istedenfor.

– Om kort tid ville normalt de første sesongarbeiderne bidratt med planting, såing og setting av grønnsaker og poteter. Senere skal sesongarbeidere utgjøre hovedarbeidsstyrken i innhøsting på norske jorder. Norske myndigheter må i år ta høyde for at dette må gjøres av nordmenn, sier Rune Flaen, administrerende direktør i Bama i en pressemelding.

Les hele saken: Oppfordrerer til å legge til rette for at permitterte kan bidra i norsk matproduksjon (Nationen, 16.03.20)

Relaterte nyheter

(Landbruk 24 / Norges Bondelag, 19.03.20)
(Bondebladet, 20.03.20)

Forrige/neste