Fafo Østforum, 01.10.20

Fafo-bidrag i forskningsantologien «Sund konkurrens i byggbranschen»

Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har bidratt til denne svenske forskningsantologien om konkurransevilkårene i byggebransjen. Deres bidrag bygger på forskning om hvordan arbeidsinnvandringen har påvirket HMS-vilkårene i norsk byggebransje.

Forskningsantologien er utgitt av Den svenske bransje- og arbeidsgiverorganisasjonen Byggföretagen og delfinansieres av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF).

amo

mob

Anne Mette Ødegård og Mona Bråten har skrevet kapittel 5, Arbeidsinnvandring og utfordringer for helse, miljø og sikkerhet (HMS) i norsk byggenæring. Ødegård presenterte kapitlet på konferansen Forum för sund konkurrens och schysssta byggen den 30 september 2020


Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie