Regjeringen, 22.12.20

Færre arbeidsinnvandrere på korttidsopphold

Utenlandske arbeidstakere på kortidsopphold i Norge har økt hvert år siden 2015. Ny statistikk fra SSB viser at denne trenden har snudd i 2020. Dette skyldes i stor grad tiltakene som er tatt i Norge og andre land for å begrense pandemien. Det kommer frem i en ny rapport fra Norge til OECD om innvandring og integrering i 2019–2020.

Rapporten inneholder statistikk for inn- og utvandring, og den redegjør for ny politikk, inkludert tiltak i forbindelse med koronapandemien.  Om sesongarbeidere skriver de (vår oversettelse):

Reisebegrensninger og andre smitteverntiltak på grunn av pandemien førte til begrenset tilgang for sesongarbeidere. Den norske regjeringen vedtok imidlertid midlertidige reguleringsendringer for å redusere negativ innvirkning på matproduksjonen og arbeidsmarkedene.

Rapport frå Noreg til OECD: Innvandring og integrering 2019–2020

Noreg sender kvart år ein rapport til OECD - Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. Rapporten "Immigration and Integration 2019–2020 – Report for Norway to the OECD" er eit bidrag til OECD sitt rapporteringssystem for migrasjonsutviklinga i medlemslanda.

Den siste rapporten dekkjer 2019 og i nokon grad 2020, særleg med omsyn til ny politikk. Rapporten er utarbeidd hausten 2020 av Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Justis- og beredskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Kulturdepartementet, Utanriksdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Rapporten inneheld statistikk for inn- og utvandring, for samansetjinga av gruppa innvandrarar og norskfødde med innvandrarforeldre og for indikatorar på integrering som i all hovudsak byggjer på data frå Statistisk sentralbyrå og Utlendingsdirektoratet.

Les hele saken: Rapport frå Noreg til OECD: Innvandring og integrering 2019–2020 (Regjeringen, 22.12.20)


Relaterte tema

Relaterte publikasjoner


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie