Stortingets EU/EØS-nytt, 03.12.20

EUs mobilitetspakke: Klargjøring av kjøre- og hviletid

EU-regler om kjøre- og hviletid for sjåfører i veitransportsektoren har vært gjeldende i EU siden 20. august. Regelverket er en del av de sosiale bestemmelsene i den såkalte mobilitetspakke 1. Vesteuropeiske land mener vedtaket er viktig for å stanse sosial dumping. Det har blitt stilt spørsmål om hvordan reglene skal forstås, og denne uken publiserte Europakommisjonen en veiledning.

Formålet er å sikre at man har en felles forståelse og konsekvent gjennomføring av de nye reglene. Kommisjonen understreker at det er EU-domstolen som har kompetanse til endelig å tolke regelverket. Flere av punktene i veiledningen gjelder de delene av regelverket som østeuropeiske land har tatt inn for EU-domstolen for å få kjent ugyldig.

Les hele saken: Mobilitetspakken: klargjøring om kjøre- og hviletid (Stortingets EU/EØS-nytt, 03.12.20)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie