FriFagbevegelse, 10.06.20

EUs mobilitetspakke: Framtiden til europeiske lastebilsjåfører avgjøres i juli

EUs mobilitetspakke: Framtiden til europeiske lastebilsjåfører avgjøres i juli

Transportkomiteen i EU-parlamentet avviste liberalisering av europeiske transportregler. Nå gjenstår kun en avstemning i EU-parlamentet. De nye transportreglene går under samlebetegnelsen Mobility Package, gjerne kalt EUs mobilitetspakke her hjemme, og omfatter blant annet kabotasje, lønns- og arbeidsvilkår, hviletid og -sted.

EU har vært delt i synet på hvordan de nye transportreglene skal utformes:

De vesteuropeiske landene i EU (og EØS) har ønsket en innstramming av regelverket for å beskytte egen transportnæring. Der har blant annet Norge deltatt i en gruppe på ni land i den såkalte "Road of Alliance".

Østeuropeiske land har derimot ønsket en ytterligere liberalisering for å gi deres transportnæring større muligheter til å operere i hele Europa.

Les hele saken: EUs mobilitetspakke: Framtiden til europeiske lastebilsjåfører avgjøres i juli (FriFagbevegelse, 10.06.20)

Relaterte publikasjoner

Relaterte nyheter

Forrige/neste