(Anbud365, 05.03.20)

Debatt: – KS tar arbeidslivet seriøst

KS' direktør for interessepolitikk tilbakeviser LO-sekretær Trude Tinnlunds kritikk av deres utredning av seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser: – Hun må misforstå om hun tror at KS ønsker å begrense kommunenes og statens handlingsrom. KS jobber aktivt for et seriøst arbeidsliv på flere måter. Samtidig er KS opptatt av at politiske ambisjoner realiseres innenfor rammen av loven, skriver han.

Kommunesektoren har en svært viktig rolle i kampen mot arbeidslivskriminalitet, skriver han.

– Det betyr blant annet kontroll av at arbeidstakere på offentlige kontrakter får de lønns- og arbeidsforholdene de har krav på. Samtidig skal ikke offentlige innkjøpere være etterforskere, slik både direktoratet og departementet skriver i sine veiledere til oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår.

Les kronikken: KS tar arbeidslivet seriøst (Dagsavisen, 04.03.20)


Relaterte tema

Relaterte seminarer

Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Relaterte nyheter


Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie