Stortinget, 20.11.20

Bekymret for koronasmitte fra utenlandske sjåfører på kabotasjekjøring?

Bekymret for koronasmitte fra utenlandske sjåfører på kabotasjekjøring?

– Har regjeringen vurderte smitterisiko ved kabotasjekjøring i Norge under pandemien og vil regjeringen vurdere midlertidig stans i kabotasjetransport? Stortingsrepresentant Kjersti Toppe (Sp) spør samferdselsminister Knut Aril Hareide.

– Jeg har mottatt bekymringer om smitterisikoen ved at utenlandske sjåfører fra røde land under pandemien fortsatt får lov til å kjøre kabotasjeturer innad Norge i en uke, skriver Toppe som begrunnelse for sitt spørsmål.

Svaret fra Hareide er ennå ikke tilgjengelig, men vil bli lagt ut her: Skriftlig spørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til samferdselsministeren.  (Stortinget, 20.11.20)

Relaterte temaer

Relaterte temaer

Forrige/neste