Fafo Østforum

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 

E24, 31.10.21

 – Vi mener ordningen er overmoden for avvikling. Selv om noen bruker au pair-ordningen reelt sett som kulturutveksling i dag, må vi nok være så ærlige å si at for mange er hovedmotivasjon billig hushjelp,  sier Astrid Bergmål (Ap), statssekretær for justis- og beredskapsministeren.

Anbud365, 29.10.21

For drøyt et år siden kunne Fagforbundet informere om at om lag 170 norske kommuner og fylkeskommuner fram til da hadde vedtatt en eller annen form for bestemmelser mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Å forholde seg til samme krav og kriterier uansett hvor i landet man er med i en konkurranse om offentlige kontrakter, lyder fristende, mener Anbud365.

FriFagbevegelse, 29.10.21

Innleide skal behandles helt likt med fast ansatte som gjør samme jobb. Slik er loven om likebehandling, men det var ikke tilfellet på byggeplassen til nytt Brønnøysundregister.

Justis- og beredskapsdepartementet, 29.10.21

Justis- og beredskapsdepartementet har i dag lagt fram en lovproposisjon om å forlenge innreiserestriksjonsloven til 1. mai 2022.

– Den lave vaksinasjonsgraden i mange land, og faren for nye virusvarianter, tilsier at det kan bli behov for innreiserestriksjoner også noe tid etter 1. desember, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Regjeringen, 29.10.21

Helse- og omsorgsdepartementet innfører krav om innreisekarantene ved innreise fra Grønland, Island, Liechtenstein, Sveits, Tsjekkia og regionen Sjælland i Danmark.

NRK, 29.10.21

Regjeringen vil fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser – allerede før jul. Høyre frykter at det for mange blir vanskeligere å komme ut i jobb.

FriFagbevegelse, 28.10.21

– Equinor forholder seg selvsagt til det lovverket som finnes i Norge og stiller strenge krav til sine leverandører. Fellesforbundet og deres tillitsvalgte må følge opp egne selskaper og innleieproblematikken der, skriver Per Steinar Stamnes, leder for Industri Energi Equinor Sokkel.

FriFagbevegelse, 27.10.21

Norske sjøfolk er lovet norske lønns- og arbeidsforhold av den nye regjeringen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) har satt en siste frist til høsten 2022 – men håper det kan skje tidligere.

FriFagbevegelse, 27.10.21

Da Vlantana Norge ble tatt for organisert lønnstyveri, reagerte Postnord sterkt. Likevel fikk selskapet utføre nye oppdrag for logistikkgiganten. Nå er også en annen Postnord-transportør anmeldt for lignende forhold.

NRK Sørlandet, 27.10.21

Bygg- og anleggsbransjen, serverings og bilbransjen trekkes fram som næringen som stjeler lønn fra ansatte gjennom manglende arbeidsavtaler og lønn. Det sier Leif Vagle, som leder arbeidslivsforeningen Fair Play. I dag presenterer han sine funn etter ett års arbeid med A-krim på Sørlandet, skriver NRK Sørlandet.

FriFagbevegelse, 27.10.21

EL og IT Forbundet vender tommelen opp for mange av løftene som til nå er gitt fra regjeringen Støre. Malurten i begeret for forbundet er manglende tiltak mot bemanningsbransjen.

Total items found: 93

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie