Vikarer blir kasteballer i et komplisert arbeidsliv

(Fafo Østforum / NTB Info, 30.04.18)

Vikarer har en svak posisjon og kan lettere bli utnyttet, viser ny forskning. Midlertidighet, innleie av arbeidskraft og sosial dumping har vært en kampsak for LO og andre arbeidstakerorganisasjoner i mange år. Forskerne har imidlertid funnet ut at en aktiv fagforening ikke er noen garanti mot bruk av innleid arbeidskraft.

Debatt: – Sosial dumping må bekjempes gjennom samarbeid

(Avisa Norland, 30.04.18)

– Det blir for enkelt å redusere årsakene til sosial dumping ned til EØS. Åpne grenser er ikke årsaken til arbeidslivskriminalitet, på samme måte som at åpne dører ikke er årsaken til butikkran.
Arbeidslivskriminalitet er et komplekst problem som krever mer samarbeid, ikke mindre, skriver Konrad Sætra, i Europabevegelsen.

Leder: – Faglige rettigheter må ikke svekkes

(Nationen, 30.04.18)

– Et felleseuropeisk arbeidstilsyn (også kalt arbeidsmarkedsbyrå) møter et stort behov, men vurderingen må skje på norsk grunn: Vil de faglige rettighetene ved norske arbeidsplasser bli mindre presset av at vi går inn i et europeisk arbeidstilsyn? Vi trenger en ærlig og grundig debatt om disse tingene, skriver Nationen på lederplass.

Se også: YS støtter opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (YS, 30.04.18)

YS støtter opprettelsen av et europeisk arbeidsmarkedsbyrå

(YS, 30.04.18)

YS mener at et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (European Labour Authority, ELA) kan forhindre kriminalitet også på norske arbeidsplasser. – Vi har vært tilhengere av EUs sosiale pilar, som handler om bedre rettigheter for arbeidstagere og styrket sikkerhetsnett i hele Europa. Europeisk fagbevegelse krever at EUs sosiale pilar følges opp med konkret politikk. ELA er et skritt i denne retningen, sier YS-leder Jorunn Berland.

Lover transportopprør mot endrede kabotasjeregler

(Klassekampen, 30.04.18)

EU drøfter et forslag som vil bety fritt fram for utenlandske transportselskap på norske veier. Transportbransjen frykter forslaget vil betyr frislipp på kabotasje og mer sosial dumping.

Se også: NLF og NTF til samlet kamp med SV mot kabotasjefrislipp (Lastebil, 01.05.18)

Transportkjøpere: – Nå skal silkehanskene av

(NLF, 30.04.18)

Tre av fire utenlandske sjåfører på kabotasjeoppdrag som Arbeidstilsynet kontrollerte, hadde en timelønn helt ned til under 50 kroner timen. – Mislighold av transportkjøpers plikter må få større konsekvenser, sier Geir A. Mo, adm.dir i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF). NLF krever at myndighetene innfører avskrekkende sanksjoner, hvor inntektene brukes til å skjerpe kontrollinnsatsen.

Ny Fafo-rapport om reguleringer for utsendte arbeidstakere

(Fafo Østforum, 30.04.18)

Hvilke vilkår som kan pålegges arbeidsgivere som sender arbeidstakere til Norge for å jobbe, har vært omtvistet i etterkant av EUs østutvidelse i 2004. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård har kartlagt nasjonale reguleringer, spesielt for reise, kost, losji og godtgjørelser i elleve EU-land.

Kronikk: - Regjeringen bør la seg inspirere av "Oslomodellen"

(VG, 30.04.18)

– Det har vært en dramatisk negativ utvikling i byggebransjen de siste 15 årene. De farligste konsekvensene er grov utnyttelse av utsatte arbeidere, med lønnsdumping, uakseptable kontrakter og farlige arbeidsforhold, skriver Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo og Hans-Christian Gabrielsen, LO-leder (bildet). De mener regjeringen hviler for tungt på rapportering, fremfor å sette inn forebyggende tiltak slik Oslomodellen legger opp til.

Stortingshøring om fortrinnsretten til lasting og lossing

(FriFagbevegelse, 27.04.18)

Seks representanter fra Senterpartiet har sendt inn forslag om at regjeringen må få på plass havnearbeidernes fortrinnsrett i lov eller forskrift etter at Holship-dommen medførte at fortrinnsretten forsvant fra tariffavtalene.

Se også: NHO Logistikk og Transportt: – Villet og klok politikk (Nationen, 05.10.17)
Ny havnetariffavtale godkjent (FriFagbevegelse, 18.09.17)

Snøkrabbestriden: Latvia tar saken til EU-domstolen

(LO-kontoret i Brussel, 26.04.18)

Denne uka har det vært uvanlig mange nordmenn i Brussel, årsaken er at den årlige sjømatmessen har blitt sjøsatt. Årets store snakkis blant næringsinteresser, lobbyfolk og politikere var utvilsomt at den betente striden om EUs krav på fiske av vernet snøkrabbe på norsk sokkel samtidig rørte på seg, skriver LO-kontoret i Brussel.

Total items found: 92