Regjeringen, 31.07.20

– Smittespredningen i Norge er lav. Hvis vi åpner grensene mot flere land, øker risikoen for import av smitte. Regjeringen vil vurdere smittesituasjonen nøye før det eventuelt blir aktuelt å åpne grensene for tredjeland (land utenfor EU/EØS), varsler regjeringen. Samtidig kommer et par nyheter: enklere mannskapsbytter på cruiseskp og enklere innreise for forskere.

FriFagbevegelse, 31.07.20

Arbeidstilsynet kan ikke hjelpe polske jordbærplukkere som ikke får lønna de har krav på av norske bønder. Politikerne ber om at tilsynet må få større fullmakter.

Fiskeribladet / Kyst og Fjord, 29.07.20

Stine Akselsen, fagsjef i Sjømat Norge sier at deres medlemmer har vært tydelige på at man skal jobbe for å sikre like og anstendige konkurransevilkår i fiskeindustrien. Viktige tiltak er samarbeid med NNN, Sjømannsforbundet, Norges Fiskarlag og NHO Service og handel for å bidra til at det ikke konkurreres på sosial dumping.

FriFagbevegelse, 28.07.20

De nye transportreglene som Europaparlamentet vedtok 9. juli, blir ikke godt mottatt i Øst-Europa. Litauen går nå i front for å få vedtaket vurdert av Europadomstolen. I Litauen hevder både transportbransjen og myndighetene at mobilitetspakken blir brukt av de vesteuropeiske landene til å fjerne østeuropeiske transportbedrifter fra markedet.

FriFagbevegelse, 27.07.20

– Dette er et skritt i riktig retning for en rettferdig transport i Europa. Fagbevegelsen har kjempet hardt for denne seieren. Vi har stått sammen mot utnytting, urettferdig konkurranse og sosial dumping, sier Frank Moreels, president i den Europeiske Transportarbeiderføderasjonen.

Nationen, 27.07.20

– Når lav lønn blir et konkurransefortrinn, blir resultatet et kynisk "kappløp mot bunnen" som rammer lønnsmottakerne. ESA angriper norske regler mot sosial dumping. Aps Arild Grande ber ESA holde fingrene av fatet. Han bør få klar støtte fra både Solberg-regjeringa og Stortinget, skriver Nationen på lederplass.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, 22.07.20

Kommunane i Vestfold og Telemark skal bli betre i kontrollen og oppfølginga si av kommunale bygge- og anleggsprosjekt. Tilskotet på kroner 750.000 frå Fylkesmannen skal finansiere ein prosjektkoordinator i Horten kommune, på vegne av fleire kommunar.

A4 Arbejdsliv.dk, 21.07.20

22 østeuropeiske menn og kvinner er arrestert for å ha forsøkt å komme inn i Danmark med falske arbeidskontrakter. De fengslede kommer fra Ukraina, Bulgaria og Polen. På grunn av koronakrisen kan de reisende kun få lovlig adgang til dansk jord hvis de har en gyldig arbeidskontrakt eller kan fremlegge bevis på flere overnattinger.

Harstad Tidende, 21.07.20

Fire sentrale instanser opererer sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Men lovverket står fremdeles i veien for informasjonsdeling mellom dem, fastslår Hans Christian Holte som til høsten forlater topplederjobben i Skatteetaten for å bli Nav-sjef, to av etatene som sammen med Arbeidstilsynet og politiet inngår i de såkalte A-krimsentrene.

Adresseavisen, 20.07.20

Etatene som kjemper mot arbeidslivskriminalitet, hindres i å snakke skikkelig sammen. Regjeringen er blitt varslet gjentatte ganger, men lite har skjedd. Skattedirektør Hans Christian Holte, som til høsten blir Nav-sjef, begynner å bli utålmodig.

Total items found: 23

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie