Skip to main content
 

Sjømat Norge og NHO med felles front mot sosial dumping

  • 29. juli 2020

Stine Akselsen, fagsjef i Sjømat Norge sier at deres medlemmer har vært tydelige på at man skal jobbe for å sikre like og anstendige konkurransevilkår i fiskeindustrien. Viktige tiltak er samarbeid med NNN, Sjømannsforbundet, Norges Fiskarlag og NHO Service og handel for å bidra til at det ikke konkurreres på sosial dumping.

Akselsen sier at for mange fiskeprodusenter er innleie av personell viktig, ikke minst for å sikre omstillingsevne og konkurransekraft.

– Vi har alle et ansvar for å legge til rette for et seriøst arbeidsliv og da må innleie skje fra seriøse bedrifter.

Les hele saken: Sjømat Norge og NHO med felles front mot sosial dumping (Fiskeribladet / Kyst og Fjord, 29.07.20)

 
Nyhet