Vedtok strengere leverandørkrav i Stavanger

(Byggmesteren / Stavanger Aftenblad, 31.01.20)

– Stavanger kommune skal ha nulltoleranse for arbeidslivskriminalitet, sier politiker Mímir Kristjánsson (Rødt) i Stavanger. Flertallet i kommunestyret vedtok denne uka nye og strengere regler for leverandører til Stavanger kommune.

Helhjertet svensk støtte til skjerpet tilsyn med offentlige anskaffelser

(Anbud365, 30.01.20)

NHOs søster i Sverige, Svenskt Näringsliv, går i en høringsuttalelse helhjertet inn for styrking av tilsynet med offentlige anskaffelser.

Vil instruere regjeringen til å rydde opp i lønninger til sjøs

(Nettavisen, 30.01.20)

Stortingspolitikere krever handling etter Nettavisens sak om bulgarske arbeidere som erstatter norske arbeidere til under halvparten av lønnen.

Den latviske transportøren Kreiss har nå igjen lov til å utføre kabotasje

(Lastebil.no, 31.01.20)

Bare noen dager etter at Arbeidstilsynet vedtok full stans for all innenrikskjøring i Norge, får Kreiss nok en gang lov til å ta på seg kabotasjeoppdrag. Det har nå gått over tre år siden det først ble avdekket store brudd på lønns- og arbeidsvilkår for sjåfører i bedriften.

Debatt: – Tida er overmoden for skjerping i a-krim-kampen

(Dagbladet.no, 29.01.20)

Arbeidslivskriminalitet nevnes som en av flere økende trusler der stadig mer avanserte metoder tas i bruk, ikke minst når det gjelder finansielle instrumenter, skriver Dagbladet i avisas lederartikkel. – Vi tror tida er overmoden for at myndighetene tar grep for å styrke, samordne og modernisere kampen mot slik kriminalitet.

– Nesten umulig å få dagpenger for utenlandske anleggsarbeidere

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Når Skanska har permittert utenlandske anleggsarbeidere som ikke bor i Norge, skal det ha  vært et svare styr med å få søkt om dagpenger. Hovedtillitsvalgt Jan Åge Vik er oppgitt. – Det er nesten umulig å få dagpenger for utenlandske anleggsarbeidere, sier han. Problemet skal ligge i at det ikke er nok med D-nummer for å logge inn på Navs relevante nettsider.

Unison minstelønn-protest på nordisk fagbevegelse-treff

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Alle de tre LO-lederne fra Norge, Sverige og Danmark markerte motstand mot EUs planer om en felleseuropeisk minstelønn da EU-kommissær Nicolas Schmidt gjestet SAMAKs årlige konferanse i Danmark.

Unio lanserer temasider om EØS-problematikk

(Unio.no, 30.01.20)

Temasiden samler generelle nyheter om rettslige endringer i arbeidslivet, men med vekt på forpliktelser Norge har gjennom EØS-avtalen til å innføre EU-direktiver som gjelder det indre marked i norsk rett.

Håper på fiskeri-opprydding etter diskrimineringsseier

(FriFagbevegelse, 30.01.20)

Polske Radoslaw Wojtera ble tilkjent 600 000 kroner etter å ha vunnet fram i kravet om lønnsdiskriminering. Sjømannsforbundets leder Johnny Hansen håper fiskerinæringen tar dette innover seg og for fremtiden sørger for ordnede forhold i næringen uten å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet, bosted eller andre grunner.

Oljegiganten Conoco Phillips hyrer inn bulgarske arbeidere til under halvparten av norsk lønn

(Nettavisen, 29.01.20)

Ved Ekofisk, Norges eldste oljefelt, utkonkurreres norske sjøfolk av bulgarere som jobber til under halvparten av norsk lønn. Norsk Sjøoffisersforbund mener det er en skandale. – Når det blir hevdet fra Sjøoffisersforbundet at dette er sosial dumping er dette feil, sier kommunikasjonsdirektør Stig Kvendseth i Conoco Phillips.

Total items found: 91