Oslo-modellen må bli nasjonal standard, foreslår Agenda

(FriFagbevegelse, 06.05.19)

Østeuropeiske arbeidere kom til Norge for å jobbe med lavere lønn enn norske arbeidere. – Dette har endret det norske arbeidslivet fundamentalt i enkelte bransjer. Hvis tiltakene som ligger inne i Oslo-modellen hadde vært en del av handlingsplanen mot sosial dumping ville nok historien sett annerledes ut, mener Trygve Svensson, daglig leder i Tankesmien Agenda.

Vil ha økt grensesamarbeid mot a-krim

(Elmagasinet, 07.05.19)

– Useriøse selskaper drar fra land til land for å utføre elektroinstallasjoner, særlig østeuropeiske. De som får problemer i Sverige hopper lett over til Norge, eller motsatt om de mener markedet er bedre der. Samarbeid og utveksling av informasjon over landegrensene er nødvendig for å stoppe disse useriøse aktørene, sier prosjektleder Lars Mamen i Fairplay Bygg Oslo og omegn

600 europeiske fagforeningsledere møtes i Wien

(LO, pressemelding, 07.05.19)

Den europeiske faglige samorganisasjonen (DEFS) avholder kongress 21.-24. mai. Temaer som europeisk minstelønn, grenseoverskridende tariffavtaler og mer europeisk integrasjon vil være sentrale utfordringer for nordisk fagbevegelse.

LO og Oslo Kommune: – Oslomodellen bør bli Norgesmodellen

(bygg.no, 03.05.19)

Det er snart to år siden Oslomodellen ble vedtatt, for å hindre kriminelle og useriøse bedrifter i å vinne fram i byggenæringen. – Det funker, sier byrådsleder Raymond Johansen, som ønsker at det nye regjeringskvartalet skal bygges etter Oslomodellen. – I tillegg skal vi jobbe med å utvide  modellen til nye sektorer, sier han.

Nytt notat: Anbefaler å etablere Oslomodellen som nasjonal standard

(Tankesmien Agenda, 03.05.19)

Et nytt notat fra Tankesmien Agenda sammenlikner ulike modeller for krav til arbeidsvilkår i offentlige innkjøp. Notatet anbefaler at den strengeste modellen, Oslomodellen, i første rekke blir standarden som tas i bruk av landets kommuner og på sikt rulles ut som nasjonal standard i alle offentlige innkjøp.

Nytt nummer av EU&arbetsrätt

(Fafo Østforum, 02.05.19)

Ny luftfartsstrategi skal gi flypersonell bedre vilkår.
Danmark forsvarer meldeplikt til RUT-registeret for utenlandske selvstendig næringsdrivende.
Dette er blant sakene i nyhetsbrev nr 1/2019 av det nordiske nyhetsbrevet EU&arbetsrätt som nå er tilgjengelig på nett.

Se også: Tidligere numre av nyhetsbrevet EU&arbetsrätt

Vil kreve at nye minstelønnssatser i bygg blir allmenngjort

(FriFagbevegelse, 02.05.19)

Det er enighet i lønnsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening (BNL). Minstelønnssatsene øker mellom 5 og 6 kroner. – Minstelønnssatsene har fått et reelt løft, og vi vil kreve at disse nye satsene blir allmenngjort, sier Per Skau, forbundssekretær i Fellesforbundet.

 

Debatt: – Den viktigste kampen i arbeidslivet er kampen mot løsarbeidet

(Dagbladet, 02.05.19)

– Løsarbeid og brudd på arbeidstidsbestemmelser er den nye formen for sosial dumping i Norge. Regjeringa vil bare snakke om arbeidslivskriminalitet, vi vil snakke mer om sosial dumping, fordi dette legger grunnlaget for denne kriminaliteten,skriver Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Total items found: 58